Guxiang 20 Club 04-23
  Beijing Double Happiness Courtyard Hotel 04-23
  Qintang Courtyard 7 04-23
  Hejingfu Hotel 04-01
  Haoyuan Hotel 04-01
  Lv Song Yuan Hotel 04-01